MIÉRT JÓ A CAMPUS MUNDI?

A Campus Mundi program 9,2 milliárd forinttal támogatja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fejlesztését a 2016-2021 közötti időszakban. A program egyrészt a hallgatói mobilitást támogatja, másrészt a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növeléséhez járul hozzá.

A Campus Mundi ösztöndíjprogram háromféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

  • részképzéshez,
  • szakmai gyakorlathoz,
  • rövid tanulmányúthoz.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

  • Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel), alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori szinten nem előfeltétel)
  • A pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
  • Az oktatás nyelvéből/nyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó)
  • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát
  • Vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
  • Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

 

RÉSZLETEK:

http://mobi.unideb.hu/

Tempus Közalapítvány

Budapesti Metropolitan Egyetem